Hjälp om tillgänglighet | Platskarta | Kontakta oss | KUNDSERVICE RING 031-3889300
Sverige Change Country
Hem  |  Indikationer  |  Produkter  |  Kliniska bevis  |  För patienter  |  Kundservice
Du befinner dig här: Hem > Produktåtervinning > WEEE - Information för kunder
Skriv ut

WEEE-direktivet information för kunder

Insamlings- och återvinningsåtgärder i Sverige

Enligt den svenska förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter, som trädde i kraft den 13 augusti 2005, ska KCI finansiera insamling, behandling, återanvändning och återvinning av de elektriska och elektroniska produkter (WEEE) som blivit avfall eller ersatts genom produkter köpta från KCI efter den 13 augusti 2005, på basis av en-för-en, lika-för-lika. Den gamla produkten som har ersatts genom produkten du köpt från KCI refereras i följande som "historiskt WEEE".

Enligt förordningen ska KCI även finansiera insamling och omhändertagande av samtliga nya elektriska och elektroniska produkter som köpts från KCI efter den 13 augusti 2005, när den sedan blir avfall. Den refereras som "nytt WEEE".

KCI är ett företag med miljöansvar. Vårt sätt att fördela de nya miljökostnaderna är:

  • KCI betalar kostnaderna för databehandling och rapportering till Naturvårdsverket för att visa fullgörandet av sina förpliktelser enligt svensk lagstiftning;
  • KCI betalar förbehandlings-, återanvändnings- och återvinningskostnaderna av WEEE för att nå de mål som anges i svensk förordning;
  • Kunden betalar för transport av sitt WEEE till det återvinningsföretag KCI använder i Sverige

KCI har ingått ett avtal om återvinning med European Advanced Recycling Network (EARN) och ska täcka alla kostnaderna för behandling, återanvändning och återvinning av elektriska och elektroniska produkter när det nått EARN-anläggningen i Sverige. Allt historiskt och nytt WEEE som uppstår från inköpta KCI-produkter är klassificerat som icke-farligt avfall.

Kunden ansvarar för arrangemang och betalning av insamling och transport till EARN. För att detta sker enligt bestämmelserna i avfallsförordningen (2001:1063) ska man använda ett av följande företag med tillstånd att transportera avfall:

Transportfirman Hemsida
Transfargo   web.transfargo.se/tbs  

För större mängd avfall bör kontakta återvinningscentralen direkt och göra upp om och betala för alternativt transportsätt. Ditt EARN-återvinningscentral i Sverige är:

Återvinningscentral Telefonnummer Hemsida
Stena Technoworld +46 457 817 06   www.stenametall.com  

I länken nedan finner du återvinningsblanketten du ska använda. Fyll i uppgifterna om ditt företag och fäst den på en lämplig förpackning för transport till EARN.

 Återvinningsblankett för kunder i Sverige 

WEEE-rapportering gällande KCI-produkter i Sverige

Enligt paragraf 27 i förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter, ska KCI årligen rapportera till Naturvårdsverket mängder och produktkategorier av elektriska och elektroniska produkter som sålts, återanvänts, återvunnits eller bortskaffats på annat sätt i Sverige eller förts ut från Sverige för hantering.

Den första rapporten om WEEE-återvinning ska täcka tidsperioden 2008. EARN ska ta fram återvinningsinformation för KCI. Uppgifterna i rapporten från EARN kommer att sammanfattas på KCIs webbplats när de blir tillgängliga.

Produktcategori Utrustning Såld

kg
Insammlad

kg
Återanvänt

kg
%: Återvunnit

kg
%: Bortskaffat
på annat sätt

kg
%:
1. Stora hushållsapparater 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Små hushållsapparater 0 0 0 0 0 0 0 0
3. IT-, telekommunikations- och kontorsutrustning 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Hemutrustning (TV-, audio- och videoutrustning) 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Belysningsutrustning 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Elektriska och elektroniska verktyg 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Leksaker samt fritids- och sportutrustning 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Medicinteknisk utrustning 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Övervaknings- och kontrollutrustning 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Varuautomater 0 0 0 0 0 0 0 0

 

logo el-kretsens certifikat

 


  • Rekommendera oss på Facebook.com
  • Tweeta
  • Besök vår sida på YouTube

Viktigt meddelande för patienter

Rättsligt meddelande | Sekretesspolicy | Kontakta oss


© 1998 – 2013 KCI Li.ensing, Inc. Med ensamrätt.    DSL# 09-03-193.SE

Informationen på denna webbplats är endast avsedd för Sverige. Denna webbplats innehåller information om produkter som kanske inte är tillgängliga i alla länder.