Hjälp om tillgänglighet | Platskarta | Kontakta oss | KUNDSERVICE RING 031-3889300
Sverige Change Country
Hem  |  Indikationer  |  Produkter  |  Kliniska bevis  |  För patienter  |  Kundservice

SensaT.R.A.C. Teknik

En väsentlig beståndsdel i V.A.C. Therapy

ActiVAC with SensaTRAC

Det enda systemet för sårbehandling med negativt tryck (NPWT) som övervakar negativt tryck på sårstället och anpassar sig därefter. Den patenterade SensaT.R.A.C.-tekniken säkerställer att den ordinerade nivån av det negativa trycket bibehålls så att sårläkningen optimeras.

 

Varför SensaT.R.A.C.-teknik?

 • Transporten av sårvätska uppåt liksom viskositeten hos exsudatet i slangen påverkar genereringen av negativt tryck
 • Endast SensaT.R.A.C. kompenserar för tryckvariationer vid sårstället som beror på patientens läge och rörelse och av exsudatets karaktär

SensaTRAC Bar Chart

En in vitro-studie* visade att tryckfallet vid sårstället var betydligt lägre (p=<0,05) när V.A.C.® Therapy med SensaT.R.A.C. och GranuFoam™-förband användes jämfört med NPWT med gasväv eller NPWT med poröst svampförband med öppna celler, som inte hade fördelen med reglerad tryckåterkoppling och den kontroll som SensaT.R.A.C.-tekniken ger.

Vad är SensaT.R.A.C.-teknik?

 

SensaTRAC Pad
 

SensaT.R.A.C.-pad

 • Fördelar negativt tryck till enskilda sensorkanaler
 • Bidrar till att minska slangblockeringar och falsklarm
 • Designad för ökad patientkomfort

  
SensaTRAC Tubing
   

 

SensaT.R.A.C.-slang

 • För effektivt bort exsudat från såret genom den stora inre kanalen
 • Övervakar måltrycket vid sårstället genom yttre sensorkanaler
 • Tillåter säker och praktisk slanganslutning

 
ActiVAC
  

Övervakningsprogramvara

 • Reglerar kontinuerligt det negativa trycket
 • Bibehåller ordinerat negativt tryck vid sårstället genom att anpassa V.A.C. Therapy-enhetens effekt
 • Säkerhetslarm varnar patienter och sjukvårdspersonal om måltrycket inte uppnås eller behandlingen avbryts

 

Använder dina NPWT-patienter T.R.A.C.?

Ladda ner SensaT.R.A.C. Teknologi informationsfoldern som PDF.

 

*McNulty A, Spranger I, Courage J, et al. The Consistent Delivery of Negative Pressure to Wounds Using Reticulated, Open Cell Foam and Regulated Pressure Feedback. WOUNDS 2010;22(5):114-120

DSL#09-10-542.1W.SE (Rev. 6/10)


 • Rekommendera oss på Facebook.com
 • Tweeta
 • Besök vår sida på YouTube

Viktigt meddelande för patienter

Rättsligt meddelande | Sekretesspolicy | Kontakta oss


© 1998 – 2013 KCI Li.ensing, Inc. Med ensamrätt.    DSL# 09-03-193.SE

Informationen på denna webbplats är endast avsedd för Sverige. Denna webbplats innehåller information om produkter som kanske inte är tillgängliga i alla länder.