Hjälp om tillgänglighet | Platskarta | Kontakta oss | KUNDSERVICE RING 031-3889300
Sverige Change Country
Hem  |  Indikationer  |  Produkter  |  Kliniska bevis  |  För patienter  |  Kundservice
Du befinner dig här: Hem > Sekretesspolicy
Skriv ut

Sekretesspolicy

Denna policy omfattar information om:

 

KCI:s sekretesspolicy för webbplatsen

Personlig integritet är mycket viktigt för KCI. Sekretesspolicyn anger hur vi skyddar och använder information som vi samlar in genom KCI:s webbplats baserad i Sverige. Vissa KCI-filialer och -dotterbolag (såsom definieras i Användarvillkoren) använder andra webbplatser. Denna sekretesspolicy omfattar inte andra KCI-webbplatser. Du bör granska den sekretesspolicy som anges på andra KCI-webbplatser när du besöker dem. Denna sekretesspolicy och webbplats är avsedd för en svensk publik.

Genom att använda denna webbplats samtycker du till villkoren i denna sekretesspolicy. När du skickar information via denna webbplats samtycker du till att informationen samlas in, används och lämnas ut enligt denna sekretesspolicy. Ytterligare villkor kan komma att gälla när du använder särskilda tjänster eller material på vissa avdelningar på webbplatsen eller om du följer en länk från denna webbplats.

Webbplatsen är inte avsedd för barn under 13 år. KCI kommer inte avsiktligt att samla in personligt identifierbar information via denna webbplats från besökare i denna åldersgrupp. Föräldrar uppmanas att prata med sina barn om deras användning av Internet och den information de lämnar ut på webbplatser. Vänligen kontakta KCI om du tror att vi kan ha samlat in information från ett barn i denna åldersgrupp.

När du använder denna webbplats kan viss anonym och icke personlig information passivt samlas in (utan att du aktivt ger informationen) genom användning av tekniker med insamlingsmetoder såsom, men inte begränsat till, “cookies”, “Internettaggar”, “Internetprotokolladresser (IP)”, “trafikanalysbilder” (web beacons) och “navigeringsdata”. Icke personlig information kan inkludera, men är inte begränsad till, följande:

 • typen av webbläsare du använder (till exempel Netscape Navigator eller Internet Explorer)
 • Namnet på domänen från vilken du får tillträde till Internet.
 • Internetadressen på webbplatsen från vilken du direct länkades till vår webbplats
 • datumet och tiden du fick tillträde till vår webbplats
 • söktermerna du använder
 • länkarna som du klickar på
 • personlig information som har gjorts icke personlig eller anonymiserad (dvs. information som inte längre reflekterar eller hänvisar till en individuellt identifierbar användare)
   

Din webbläsare överför automatiskt en del av denna information till denna webbplats, såsom URL:en till webbplatsen du precis fick tillträde till före denna webbplats och IP- adressen och webbläsarversionen din dator använder. Användningen av cookies, trafikanalysbilder och Internettaggar kan användas för att samla in denna information från din dator. När du besöker vår webbplats kan vi placera en textfil som kallas en cookie i webbläsarfilerna på din dator. Cookien kan lagras på din dators hårddisk. Informationen vi samlar in genom användning av cookies är icke personlig information. Du kan ställa in din dator så att den nekar användning av cookies helt, men vissa funktioner på webbplatsen kanske inte fungerar utan dem. KCI kan använda denna information bl.a. för att ge bättre service, anpassa webbplatsen baserat på användarinställningar, sammanställa statistik och trender, marknadsundersökningar och andra användningar för att förbättra denna webbplats och vår tjänst för besökare. Denna information kombineras inte med personligt identifierbar information som samlas in på andra delar av denna webbplats, såvida du inte har samtyckt till det. Du kan också välja att ge oss tillåtelse till att anpassa dina besök på webbplatsen. Vi kommer i så fall att be dig om viss personlig information för att dina besök på vår webbplats skall bli mer användbara för dig. När denna information kombineras med icke personlig information som vi samlar in, såsom beskrivs ovan, kommer KCI att kunna se att du har besökt vår webbplats tidigare och kan anpassa din åtkomst till webbplatsen, till exempel genom att berätta för dig om nya funktioner som kan vara av intresse för dig eller hjälpa dig så att du automatiskt kan besöka webbplatsen för ditt hemland.


Såsom nämnts ovan kommer KCI att använda icke personlig information från dig för att hjälpa oss att göra denna webbplats mer användbar för besökare. KCI kommer också att använda icke personlig information för andra affärsändamål. Vi kan till exempel komma att använda icke personlig information eller samla in icke personlig information för att:

 • skapa rapporter för intern användning för att utveckla program, produkter, tjänster eller innehåll
 • anpassa informationen eller tjänsterna som är av intresse för dig
 • utlämna eller sälja den till tredje parter
 • ge insamlad “trafikstatistik” och “svarsstatisk” till tredje parter


På vissa områden på denna webbplats ombeds du att skicka personligt identifierbar information, såsom namn, adresser, e-postadresser, personlig hälsoinformation, telefonnummer osv. för att du skall kunna dra nytta av en viss funktion (dvs. produkt- eller informationsbeställningar och utbildningsmaterial) eller för att delta i en särskild aktivitet (dvs. arbeten, fallstudier, forskning, undersökningar, ta del av vitsord om användning av produkter/tjänster). Du kommer att informeras om vilken information som krävs och eventuellt om vilken information som är valfri. När du skickar information samtycker du till KCI:s användning av informationen för de angivna ändamålen. Din personligt identifierbara information kan vidarebefordras till en eller fler av KCI:s världsomspännande filialer och dotterbolag. När du skickar information samtycker du dessutom till att KCI använder informationen för andra lagliga affärsändamål, som inte utlämnas på något annat sätt, så länge som informationen används på ett sätt som inte personligt identifierar dig (dvs. insamlade eller summerade data). Om du begär eller samtycker till det på något annat sätt genom att använda en svars-, feedback- eller “kontakta mig”-funktion på denna webbplats kan KCI komma att använda information som har samlats in från denna webbplats för att kommunicera med dig förutom för de ändamål som anges i Sekretesspolicyn.
KCI kommer vanligtvis att utlämna viss personlig information till företag som vi anlitar för att utföra tjänster eller funktioner för vår räkning. Vi kan till exempel använda olika säljare eller leverantörer för att leverera produkter eller information som du beställer (eller begär) på vår webbplats. I dessa fall förser vi säljaren med information, såsom namn och adress, för att din order skall kunna behandlas. I alla fall där vi utlämnar din personliga information till en tredje part kommer vi inte att ge dem tillstånd att behålla, använda eller utlämna din information till andra förutom i syfte att tillhandahålla de tjänster vi bad dem om. Vi kommer inte att sälja, utbyta eller publicera din personliga information förutom i samband med en företagsförsäljning, sammanslagning, avveckling eller ett förvärvs världsomspännande filialer och dotterbolag. När du skickar information samtycker du dessutom till att KCI använder informationen för andra lagliga affärsändamål, som inte utlämnas på något annat sätt, så länge som informationen används på ett sätt som inte personligt identifierar dig (dvs. insamlade eller summerade data) Om du begär eller samtycker till det på något annat sätt genom att använda en svars-, feedback- eller “kontakta mig”-funktion på denna webbplats kan KCI komma att använda information som har samlats in från denna webbplats för att kommunicera med dig förutom för de ändamål som anges i Sekretesspolicyn.
KCI kan bli juridiskt förpliktigat att utlämna din personliga information som svar på ett domstolsbeslut, en stämningsansökan, ett förordnande om husrannsakan eller enligt en förordning. KCI kan komma att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter vid utredning av fall med och vid åtal mot webbplatsbesökare som bryter mot våra regler eller uppmuntrar ett beteende som är skadligt för andra besökare (eller olagligt).
KCI kan utlämna din personliga information till tredje parter om vi anser att utlämnandet är nödvändigt för att:
tillämpa denna sekretesspolicy och de andra reglerna som avser din användning av denna webbplats.

 • skydda våra rättigheter eller vår egendom
 • skydda någons hälsa, säkerhet eller välfärd
 • efterleva en lag eller förordning, ett domstolsbeslut eller andra rättsliga förfaranden
   

Obs! Förutom på de sätt på vilka KCI kan behålla, lämna ut och använda information som beskrivs i denna sekretesspolicy kan vi också komma att behålla, lämna ut och använda personligt identifierbar information som du ger till oss genom webbplatsen på sätt som vi anser vara förenliga med U.S. Food and Drug Administration (FDA) och andra tillämpliga reglerande riktlinjer, direktiv, förordningar och lagar
KCI kan komma att kontakta dig emellanåt via e-post, post eller telefon – om du samtycker till en sådan kontakt – för att få information om program, produkter, tjänster och innehåll som kan vara av intresse för dig. En del av funktionerna på denna webbplats möjliggör dessutom för dig att kommunicera med oss med hjälp av ett onlineformulär. Om din kontakt med oss kräver ett svar från oss kommer vi att skicka dig ett svar via e-post. Ett svar eller en bekräftelse via e-post kan inkludera din personliga information, inklusive personlig information om din hälsa, ditt namn, din adress osv. Vi kan inte garantera att våra e-postmeddelanden till dig kommer att vara säkra och utan otillbörliga ingrepp.
Du skall vara medveten om att Internetöverföringar, inklusive e-postmeddelanden, aldrig är helt säkra. Information som du skickar till denna webbplats via Internet eller genom e-post kanske inte är säker. Vi kommer emellertid att vidta rimliga åtgärder för att skydda all personligt identifierbar information som du skickar till oss från obehörigt tillträde och missbruk. KCI kan inte garantera eller försäkra att denna webbplats eller dess säkerhetskomponenter inte utsätts för säkerhetsbrott, störningar av systemet, användarfel eller missbruk.

Förutom viss personlig information som specifikt kan efterfrågas på webbplatsen för ett särskilt ändamål avråder KCI användare från att skicka konfidentiell eller privatägd information till denna webbplats. KCI begär eller kräver vanligtvis inte sådan information och ansvarar inte heller för sådan information. All sådan information som du skickar till denna webbplats via Internet, e-post eller på andra elektroniska sätt anses inte vara konfidentiell och kan användas för olika ändamål av KCI utan begränsning för att omfatta, men inte begränsat till, utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter.

Denna webbplats innehåller länkar eller hänvisningar till andra webbplatser. Var medveten om att vi inte kontrollerar andra webbplatser och att denna sekretesspolicy inte på något sätt omfattar de webbplatserna. Vi uppmuntrar dig att läsa sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker, vare sig den är sponsrad av eller ansluten till KCI eller inte.

Om du har några frågor eller funderingar som avser denna sekretesspolicy eller informationsanvändningen på denna webbplats ber vi dig att kontakta oss på privacy.office@kci1.com

Om denna sekretesspolicy ändras kommer den reviderade policyn att visas på denna webbplats. Kontrollera emellanåt och särskilt innan du utlämnar någon personligt identifierbar information. Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 1 mars 2009.

Tillbaka till överst på sidan

 


 • Rekommendera oss på Facebook.com
 • Tweeta
 • Besök vår sida på YouTube

Viktigt meddelande för patienter

Rättsligt meddelande | Sekretesspolicy | Kontakta oss


© 1998 – 2013 KCI Li.ensing, Inc. Med ensamrätt.    DSL# 09-03-193.SE

Informationen på denna webbplats är endast avsedd för Sverige. Denna webbplats innehåller information om produkter som kanske inte är tillgängliga i alla länder.