Hjälp om tillgänglighet | Platskarta | Kontakta oss | KUNDSERVICE RING 031-3889300
Sverige Change Country
Hem  |  Indikationer  |  Produkter  |  Kliniska bevis  |  För patienter  |  Kundservice
Du befinner dig här: Hem > Indikationer > Öppen buk
Skriv ut
Open Abdomen Management

Öppen buk

En teknik som även kallas laparostomi där fascian avsiktligt lämnas öppen för att undvika ökat intraabdominellt tryck (IAP) och där förnyad kirurgisk exploration är önskvärd. En temporär förslutning av buken (TAC) uppnås med hjälp av förband eller teknik som är avsedd att skydda exponerade inre organ.

Om Öppen buk

I samband med behandling av olika kirurgiska tillstånd, bland annat peritonit, intraabdominellt trauma och mesenterialischemi, kan en tidig definitiv förslutning av bukväggen (dvs. en förslutning av fascieskikt och hud) utgöra en risk för patienten att utveckla intraabdominell hypertension (IAH) och/eller abdominellt kompartmentsyndrom (ACS). I sådana fall behandlas patienterna allt oftare med hjälp av damage control-teknik med förkortad operationstid och laparostomi för att möjliggöra efterföljande förnyad exploration eller för att förhindra ökat intraabdominellt tryck.2

Det främsta målet är att behandla kritiskt sjuka patienter, som riskerar att utveckla systemiska komplikationer, genom att kontrollera både bukinnehåll och den öppning som ger åtkomst till bukhålan. Att kontrollera vätskeutsöndringen i buken och bevara fascia är den främsta utmaningen vid behandling av dessa patienter.1 Det slutgiltiga målet är att åstadkomma en fördröjd primär förslutning av fascian. Vid tillfällen då det senare alternativet inte är möjligt är en funktionell förslutning av buken med hjälp av kirurgiskt nät eller annat protetiskt material lämpligt och bidrar till att minska efterföljande bråckbildning.

1. Schachtrupp A, Fackeldey V, Klinge U, et al. Temporary closure of the abdominal wall (laparostomy). Hernia 2002; 6(4): 155-62.

2. Kaplan M. Managing the open abdomen. Ostomy Wound Manage 2004;
50(1A Suppl): C2, 1-8.

 

Relaterade produkter

ABThera ABThera™ Negative Pressure Therapy-enhet

  • Ger ett kontinuerligt negativt tryck som avlägsnar stora volymer exsudat
  • Stor, graderad behållare på 1 000 ml

Image of the InfoV.A.C. Therapy System InfoV.A.C. ®

Nästa generations V.A.C. Therapy-enheter för akutvårdsmiljöer med förbättrade funktioner för datainsamling och användarvänlighet.

Image of the V.A.C. ATS System V.A.C.® ATS

Konstruerad för mer akuta sår hos patienter på sjukhus och vårdinrättningar

Image of the V.A.C. Instill System V.A.C. Instill®

Konstruerad för patienter på sjukhus och vårdinrättningar där NPWT kombineras med instillationsbehandling för att tillföra topiska behandlingslösningar till sårbädden.

Image of the V.A.C. Abdominal Dressing System V.A.C.® Granu Foam™ Abdominal Dressing System

Ett specialförband för avancerad vård av öppen buk.

V.A.C. Ulta Negative Therapy System V.A.C.Ulta™-sårbehandlingssystem med negativt tryck

V.A.C.Ulta™-sårbehandlingssystem med negativt tryck är en vidareutveckling av V.A.C.® Therapy. Det ger två behandlingar i en lättanvänd enhet.


  • Rekommendera oss på Facebook.com
  • Tweeta
  • Besök vår sida på YouTube

Viktigt meddelande för patienter

Rättsligt meddelande | Sekretesspolicy | Kontakta oss


© 1998 – 2013 KCI Li.ensing, Inc. Med ensamrätt.    DSL# 09-03-193.SE

Informationen på denna webbplats är endast avsedd för Sverige. Denna webbplats innehåller information om produkter som kanske inte är tillgängliga i alla länder.